ul. Nawojowska 193, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax: (18) 443 94 14
tel.: (18) 443 99 83
NIP: 734-117-60-28
e-mail: cegielnia-zawada@planty.pl

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ


Szanowni Państwo,

W odniesieniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Cegielnia Zawada mgr. inż Bolesław Zając z siedzibą w Nowym Sączu ul. Nawojowska 193, informuje że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesław Zając Cegielnia Zawada z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 193, telefon 18 443 99 83, e-mail: cegielnia-zawada@planty.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna- sprzedaży wraz z wystawieniem faktury,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1b i 1 c oraz art. 4 ust. 5 RODO,
4) podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy kupna - sprzedaży wraz z wystawieniem faktury, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy kupna - sprzedaży wraz z wystawieniem faktury,
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do biura rachunkowego, z którym administrator danych ma podpisaną umowę powierzenia danych,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez przez okres wskazany w przepisach o rachunkowości, które nakazują przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Bolesław Zając
Właściciel Cegielni Zawada


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ